Krav til vandhuller

De truede paddearter har nogle fælles træk, når det gælder valg af ynglelokalitet. Fælles for alle arterne er, at de yngler primært i varme vandhuller, som skal være rene og uden fisk.

Det, at de skal være varme betyder, at der ikke må være nogen form for skygge af vegetationen. Kravet om rent vand indebær, at vandhuller, der ligger på ekstensivt drevne arealer, fungerer bedst som ynglevandhuller. Tilstedeværelsen af fisk kan helt udrydde ynglen, og derfor er vandhuller, som helt eller delvist tørrer ud i sensommeren, de bedste.

Vandhuller, der ligger på arealer, som afgræsses, evt. i form af lavvandet kovandingshuller, er derfor optimale. Igennem en årrække har alle disse arter haft det svært, fordi græsningsarealerne forsvinder og vokser til. Derfor vil de nye vandhuller kun blive etableret på arealer, hvor der i dag bliver afgræsset.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *