Velkommen til “Kvæk mit vandhul er væk”

”Kvæk mit vandhul er væk,” er et samarbejdsprojekt mellem Danmarks Naturfredningsforening og Guldborgsund Kommune.

Projektet er finansieret af 15. Juni Fonden, NaturErhverv, Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri og Miljøministeret.

Formål
Formålet med projektet er at sikre bestandene af de mest truede paddearter i Guldborgsund Kommune.

Strandtudse, Løvfrø, Løgfrø og Grønbroget tudse er nogle af Danmarks mest sjældne padder, som er fredet og omfattet af EU’s Habitatdirektiv bilag IV. Alle arter har været i voldsom tilbagegang på landsplan, og i Guldborgsund Kommune er flere af arterne på randen af at uddø. Der er derfor akut brug for en indsats, der kan sikre disse sårbare arters overlevelse.

På den baggrund vil Guldborgsund Kommune bidrage til at sikre arternes overlevelse ved at få etableret nye vandhuller.