Procedure

Når vi har modtaget en henvendelse fra dig, vil der ske følgende:

  1. Vi vil kontakte dig og aftale et besøg på arealet for at se placeringen af vandhullet – er det egnet, og er der en forekomst af sjældne planter.
  2. Baseret på tilgængelig viden vil der blive foretaget en vurdering af, om et vandhul på din ejendom vil tilgodese nogle af de sjældne padder.
  3. Vi kontakter dig medio/ultimo august med besked om, dit areal er udvalgt.
  4. Kommunen vil udarbejde dispensationer ift. Planloven og Naturbeskyttelsesloven.
  5. Når alle tilladelser er på plads, og NaturErhverv har godkendt placeringen af dit vandhul, vil vi påbegynde anlægsarbejdet.
  6. Du vil blive kontaktet af kommunen, inden anlægsarbejdet påbegyndes. Alt anlægsarbejde skal være afsluttet senest 31. maj 2015.