Ønske om vandhuller

Projektet har i 2014 opnået fuld finansiering til, at ca. 45 vandhuller kan etableres i løbet af 2014 og første halvår af 2015.

Baseret på henvendelserne i 2014 blev der foretaget en konkret vurdering, da det var væsentligt at følgende parameter var opfyldt:

  1. Arealet, hvor vandhullet skal etableres, skal være afgræsset eller være planlagt til at blive det senest i 2015.
  2. Lodsejere, der har fået finansieret hegn gennem NaturErhverv eller fra kommunen i 2010-2014, har fortrinsret.
  3. De nye vandhuller skal etableres indenfor nærområdet af en allerede levedygtig bestand af de truede paddearter. Dernæst skal omgivelserne være optimale for bestanden.

Det var desværre ikke alle som fik tilbudt et vandhul. Der var flere, som ønskede vandhuller, end vi havde midler til. De har fået tilbud om andre løsningsmodeller eller er blevet skrevet op til andre finansielle muligheder viser sig.

Hvis du i dag gerne vil have et vandhul så skriv eller ring til os. Der opstår næsten altid nye muligheder for finansering.

Hvis du er i tvivl så kontakt os.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *